Handleiding Briljant verrijkend projectonderwijs

(€15,00)

 

Categorie:

Een mooi en uitdagend project uitvoeren met (hoog)begaafde leerlingen.
Zien hoe zij zich ontwikkelen en met plezier leren.
Met Briljant verrijkend projectonderwijs kan dit op iedere basisschool.

In deze handleiding lees je hoe je Briljant-projecten ontwerpt, uitvoert en begeleidt.
In Briljant-projecten gaan leerlingen volgens een stappenplan en aan de hand van
hun Briljant-projectgids meerdere weken actief aan de slag met een onderwerp.
Er zijn uitgewerkte projecten over allerlei onderwerpen, zoals Muziek (gratis),
Chocola, en Oceanen.

Maar leerkrachten kunnen ook zelf aan de hand van het Briljant-model eigen
projecten ontwerpen.

Leerlingen doen nieuwe kennis op en ontwikkelen de denkvaardigheden
analyseren, evalueren en creëren. Ook ligt de nadruk op de metacognitieve,
sociaal-emotionele, creatieve en executieve vaardigheden.
De projecten geven veel ruimte voor de eigen inbreng van leerlingen.
Dat motiveert en draagt eraan bij dat zij hun talenten ontwikkelen.

Derde, geheel herziene druk: februari 2021

Bestel de handleiding bij Uitgeverij Pica.