Projectonderwijs

Briljant Verrijkend Projectonderwijs

Projectonderwijs in de (plus)klas

Een succesvol project in de (plus)klas valt of staat met een goede voorbereiding en planning. Een planning volgens een werkbaar stappenplan, zowel voor de leerlingen als de leerkracht.

Het model en stappenplan van Briljant voorziet in deze behoefte. Het is goed mogelijk om aan de hand van het Briljant-model zelf een project te ontwikkelen. Echter zijn er ook volledig uitgewerkte voorbeeldprojecten voor zowel de onderbouw als de midden- en bovenbouw beschikbaar. Binnen deze voorbeeldprojecten is er ruimte voor eigen onderzoek en leervragen, maar krijgen leerlingen ook expliciet kennis aangeboden. Tevens is er binnen de projecten structureel aandacht voor persoonlijke leerdoelen en waar mogelijk voor leren leren en de creatieve ontwikkeling.

De bijbehorende (algemene) projectgidsen voor midden- en bovenbouwleerlingen zijn te bestellen bij Uitgeverij Pica. De posters voor de onderbouw zijn gratis te downloaden op de website van Uitgeverij Pica.

Briljant Model bij Verrijkend Projectonderwijs (uitgeverij Pica)

Het Briljant-model

Het Briljant-model bestaat uit twaalf stappen. Deze stappen vormen de leidraad van een project en zorgen er o.a. voor dat:

 • leerlingen werken aan hun zelfbedachte leervragen;
 • leerlingen op een oplossingsgerichte manier werken aan een persoonlijk leerdoel (bijv. sociaal-emotioneel, meta-cognitief, groeimindset, executieve vaardigheden);
 • leerlingen en andere betrokkenen gedurende het project het overzicht bewaren.
Stappenplan Briljant Projectonderwijs

Het stappenplan van Briljant

Het model en stappenplan zijn ontwikkeld dankzij jarenlange praktijkervaring en geïnspireerd op diverse theoretische modellen en inzichten, waaronder:

 • Het TASC-model (Wallace, 2002)
 • De Taxonomie van Bloom (1956; Anderson & Krathwohl, 2001)
 • Oplossingsgericht werken (Berg & Szabó, 2013; Caufman & Van Dijk, 2014)
 • De Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling (SLO, 2017)
 • Executieve functies (Dawson & Guare, 2011)
 • Passend onderwijs voor begaafde leerlingen (Drent en Van Gerven, 2012)
 • Talentbeleid (Koenderink, 2015)
 • 21e eeuwse vaardigheden (Thijs, Fisser & Van der Hoeven, 2014)
 • Mindset (Dweck, 2018)

Projectgidsen en -posters

Het model en stappenplan van Briljant zijn voor leerlingen en leerkrachten uitgewerkt in de vorm van projectposters (onderbouw) en projectgidsen (midden- en bovenbouw). Deze materialen zijn uitgegeven door Uitgeverij Pica. 

Recensie Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid
Onderstaande recensie over Briljant Verrijkend Projectonderwijs Onderbouw is opgenomen in het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH), meer informatie over dit protocol is te vinden op www.dhh-po.nl.

Recensie Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid
Onderstaande recensie over Briljant Verrijkend Projectonderwijs is opgenomen in het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH), meer informatie over dit protocol is te vinden op www.dhh-po.nl.