Vreemde talenlijn

In de vreemde talenlijn leren leerlingen uit groep 4 t/m 8 eenvoudige basiswoorden en -zinnen in vijf talen: Spaans, Italiaans, Frans, Duits en Engels.
De nadruk ligt op leren leren en het uitbreiden van de woordenschat. 

Leren leren

Effectieve leerstrategieën zijn geïntegreerd in de lessen. Zo wordt er gebruik gemaakt van flitskaartjes waarmee leerlingen woorden actief terughalen uit hun geheugen.

Flexibel

Elke taal is verdeeld in drie delen met 13 lessen. Deze delen kunnen los van elkaar worden ingezet en indien gewenst verspreid worden over meerdere leerjaren.

>400 woorden per taal

Leerlingen leren in elke taal >400 woorden met behulp van video's. In elke les komen nieuwe woorden aan bod en worden eerder aangeboden woorden herhaald.

Vreemde talen in het basisonderwijs

‘Hoe gaat het?’, ‘Hij heeft de telefoon’, ‘De spiegel is in de badkamer’, ‘Ik hoor het vliegtuig.’  Zomaar wat voorbeelden van zinnen die leerlingen leren in vijf verschillende talen. 

De lessen zijn zo opgebouwd en klaargezet dat het de leerkracht weinig voorbereidingstijd kost om de lessen uit te kunnen voeren.

Leerlingen leren de juiste uitspraak door de video’s met native speakers en de uitspraaktips bij de lessen.  

Bij elke les zijn flitskaartjes en een woorden-schrijflijst te downloaden waarmee leerlingen op actieve wijze de woorden kunnen oefenen.

De geleerde woorden worden op meerdere momenten herhaald waardoor inoefening gespreid wordt in de tijd.

In de (gratis) digitale zichtzending kun je een taal naar keuze bekijken.