Wie zijn wij?

Briljant Onderwijs

Briljant Onderwijs voor (hoogbegaafde) leerlingen in het basisonderwijs en hun leerkrachten.

Wilna en Marije

Briljant Onderwijs is ontstaan vanuit onze passie voor goed, leuk en uitdagend onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. We hebben beiden veel ervaring als (plusklas)leerkracht en onderwijsbegeleiders (IB en RT) in het basisonderwijs. 

Met het gezamenlijk volgen van de Master Onderwijswetenschappen kregen we steeds meer de behoefte om onze ervaring, kennis en inzichten voor leerkrachten en leerlingen meer toegankelijk te maken. Lesmateriaal, workshops en begeleiding moeten wat ons betreft inhoudelijk sterk en eenvoudig toepasbaar zijn in de praktijk. We houden ervan om leerkrachten en leerlingen hierin te faciliteren! 

De werkwijze Briljant Verrijkend Projectonderwijs, de uitgewerkte projecten, de Briljant Kwartieren en praktische workshops en begeleiding zijn hier voorbeelden van.