Over Briljant Onderwijs

Bij Briljant Onderwijs doen wij wat we het liefste doen: het leerkrachten zo leuk en makkelijk mogelijk maken. Zodat zij zich kunnen focussen op hun belangrijkste taak: leerlingen zien, een band met hen opbouwen en hen verder helpen in hun ontwikkeling.

Wij inspireren en faciliteren door
mooie en uitdagende lesmaterialen te ontwikkelen.
De lesmaterialen zijn onderwijskundig doordacht en zo eenvoudig mogelijk in gebruik.

Wat doet Briljant Onderwijs?

Wij ontwikkelen uitdagende, inspirerende en verrijkende projecten voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs. De projecten zijn volledig uitgewerkt en te vinden in de online leeromgeving. De lessen kunnen direct vanuit deze leeromgeving op een digibord of andere device door de leerkracht worden gepresenteerd.

De projecten zijn zo ontwikkeld dat je als leerkracht weinig hoeft voor te bereiden: bekijk het project, verzamel de benodigde materialen en begeleid leerlingen door de lessen. Het fijne is dat alle lesinhoud in de leeromgeving aan de leerlingen is gericht. Als leerkracht hoef je deze lesinhoud dus niet te onthouden, maar kun je je gedurende de lessen maximaal focussen op de begeleiding van de leerlingen.

De aanpak van Briljant is onder andere geïnspireerd op het TASC-model, de taxonomie van Bloom, de SLO Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling, inzichten rond executieve functies, oplossingsgericht werken, 21e-eeuwse vaardigheden, effectieve didactiek en mindset.

Daarnaast maken we (gratis) korte en uitdagende instructievideo’s. Dankzij deze instructievideo’s  worden leerlingen geënthousiasmeerd om doelgericht aan de slag te gaan met opdrachten in de categorieën tekenen, vouwen en origami, STEAM, leren leren, handvaardigheid, taal, rekenen en spelletjes. Deze instructievideo’s en bijbehorende werkbladen zijn te vinden in het gratis gedeelte van de leeromgeving: de bibliotheek.

Voor leerkrachten zijn deze instructievideo’s praktisch en tijdbesparend. Bijvoorbeeld de instructievideo’s over het maken van een werkstuk of lapbook, of het leren schrijven van een verhaal. Maar ook instructievideo’s waarin je als leerling leert hoe je betrouwbare informatie kunt zoeken op internet. Of hoe je een mindmap of samenvatting maakt. En nog veel meer! 

Heb je ideeën hoe wij nog beter en meer kunnen inspireren en faciliteren?
Of zijn er vragen over onze verrijkende materialen?
Neem vooral contact met ons op!

Het kernteam van Briljant Onderwijs bestaat uit:

Marije den Otter MSc

co-Founder

Wilna van den Brink

Co-founder