Verrijkingslijnen

Verrijkende en inspirerende (plusklas)lessen geven met zeer weinig voorbereidingstijd?
Bekijk hieronder het aanbod.

De plusklaslijn is een compleet pakket voor plusklassen. Deze lijn bevat projecten, modules, vreemde talen en Briljant Kwartieren.

• voor groep 1 t/m 8
• projecten en modules (groep 5-8)
• verrijkingslessen (groep 1-2 en 3-4)
• 5 vreemde talen: Spaans, Italiaans, Duits, Engels en Frans
• het complete archief met Briljant Kwartieren
• taxonomie van Bloom
• analytisch, creatief en praktisch denken (Sternberg)

De rekenlijn is een verrijkende methode voor sterke rekenaars uit groep 3-8. 

• > 170 uitdagende instructievideo’s
• 32 lesweken per leerjaar
• 28 doorgaande leerlijnen
• verrijkende rekenkundige opdrachten
• taxonomie van Bloom 
• analytisch, creatief en praktisch denken (Sternberg) 

Deze lijn bevat lessen Spaans, Italiaans, Frans, Duits en Engels. Bewezen effectieve leerstrategieën zijn geïntegreerd.

• groep 4 t/m 8
• 5 talen: Spaans, Italiaans, Frans, Duits en Engels
• 40 lessen per taal
• effectief bewezen leerstrategieën geïntegreerd 
• video’s met native speakers
• eenvoudige basiswoorden en -zinnen 

Briljant Kwartieren zijn uitdagende instructievideo’s met verrijkende opdrachten: creatief, praktisch en analytisch.

• groep 3 t/m 8
• uitdagende instructievideo’s
• verrijkende opdrachten
• schoolwekelijks aangevuld met nieuwe opdrachten
• categorieën: creatief en denken, leren leren en presentatievormen

Veelgestelde vragen

Hieronder staan de meestgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact op! Je kunt ook een vrijblijvende sparringsessie inplannen met een van onze specialisten.

Je kunt je inschrijven voor het schoolwekelijkse Briljant Kwartier (gratis verrijkingsopdracht). In deze e-mail word je tevens op de hoogte gehouden van acties en ontwikkelingen bij Briljant Onderwijs.

De kosten van een licentie gaan op basis van schoolgrootte. De schoolgrootte wordt bepaald aan de hand van het BRIN nummer. Bij aanvragen is de prijslijst te vinden.

In de algemene handleiding staat bij elke verrijkingslijn de onderwijskundige onderbouwing beschreven. Daarin worden onder andere de volgende drie punten genoemd.

Taxonomie van Bloom
De verrijkingslijnen zijn gericht op zowel de lagere als hogere denkniveaus uit de taxonomie van Bloom (Krathwohl, 2002). Bij de lagere denkvaardigheden gaat het om het onthouden, begrijpen en toepassen van kennis. Zeker voor (hoog)begaafde leerlingen is het belangrijk om een stap verder te gaan door ook een beroep te doen op hogere denkvaardigheden: analyseren, evalueren en creëren. Op deze wijze wordt verrijking en verdieping geboden in de lessen.

Succesvolle intelligentie
De verrijkingslijnen zijn gericht op het ontwikkelen van creatieve, praktische en analytische vaardigheden. Dit sluit aan bij de theorie van Sternberg (2002) over succesvolle intelligentie. In deze theorie wordt het belang onderstreept van het ontwikkelen van drie vormen van intelligentie: analytische, creatieve en praktische intelligentie. Door gebruik te maken van deze drie intelligenties -alleen of in samenwerking met anderen-, kunnen mensen succesvol zijn in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Didactiek
Effectief bewezen bewezen didactische principes zijn geïntegreerd in de verrijkingslijnen (Kirschner, Claessens & Raaijmakers, 2018; Surma, Sluijsmans, Vanhoyweghen, Camp, Muijs & Kirschner, 2019; Weinstein, & Smith,  2016). Zo worden nieuwe vaardigheden door middel van instructies stapsgewijs aangeleerd, worden voorbeelden gebruikt, wordt woord en beeld gecombineerd en wordt leerstof actief verwerkt. 

Bronnen
-Kirschner, P.A., Claessens, L. & Raaijmakers, S. (2018). Op de schouders van reuzen. Meppel: Ten Brink Uitgevers.
-Krathwohl, D. R. (2002). A Revision of Bloom’s Taxonomy: An Overview. Theory Into Practice, 41(4), 212-218.
-Sternberg, R.J. (2002). Succesvolle intelligentie. Hoe praktische en creatieve intelligentie succes bepalen. Lisse: Swets & Zeitlinger.
-Surma, T., Sluijsmans, D., Vanhoyweghen, K., Camp, G., Muijs, D. & Kirschner, P.A. (2019). Wijze lessen: twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek. Meppel: Ten Brink Uitgevers.
-Weinstein, Y. & Smith, M., vertaald door De Bruyckere, P. (2016). Zes strategieën voor effectief studeren. Verkregen van: https://onderzoekonderwijs.net/2016/09/06/de-nederlandse-versies-van-de-studieposters-van-the-learning-scientists.

Ja, het is mogelijk om een verrijkingslijn aan te vragen voor een bovenschoolse plusklas. In de prijslijst staan de prijzen vermeld voor bovenschoolse plusklassen. 

Een licentie wordt voor minimaal 12 maanden afgesloten. Na dat jaar is een licentie maandelijks opzegbaar door een e-mail te sturen naar info@briljantonderwijs.nl

De Rekenlijn is bedoeld als verrijking voor sterke rekenaars in reguliere klassen.  In bovenschoolse plusklassen zitten doorgaans niet alle sterke rekenaars. Wanneer de rekenlijn in bovenschoolse plusklassen zou worden aangeboden, zou een deel van de sterke rekenaars kunnen worden buitengesloten van deelname aan de Rekenlijn. Dit is de reden dat de Rekenlijnlicentie voor reguliere klassen kan worden aangevraagd.

De Rekenlijn, Briljant Kwartieren en vreemde talenlijn zijn zeer geschikt als verrijking voor in de reguliere klas. De projecten en modules zijn bedoeld om in plusklassen in te zetten.

Alle leerlingen van een school krijgen hetzelfde wachtwoord. Leerlingen kunnen daarmee inloggen om instructievideo’s terug te kijken als dat nodig is. 

Nee, de verrijkingslijnen zijn niet bedoeld om zelfstandig te doorlopen door leerlingen. Bij de lessen is instructie en begeleiding nodig. Wel kunnen leerlingen tussen de lessen door zelfstandig verder werken aan opdrachten. 

De digibordlessen zijn echter dusdanig uitgewerkt dat het de leerkracht nauwelijks voorbereidingstijd kost en hij/zij hierdoor maximaal wordt gefaciliteerd.

Er zijn nauwelijks extra materialen nodig. Alle benodigde werkbladen zijn als downloads beschikbaar in de leeromgeving. Wanneer er wel (verbruiks)materialen nodig zij bij doe-opdrachten, staat dit vermeld in de materialenlijst bij de lessen. Bij de Rekenlijn staat ook vermeld welke materialen nodig zijn, denk hierbij aan passers en geodriehoeken.

De lessen kunnen met een geringe voorbereidingstijd worden uitgevoerd. Van te voren de digibordles doorkijken en de eventueel de instructievideo bekijken, is voldoende om de lesstof te begrijpen en leerlingen te kunnen begeleiden. En uiteraard moeten van te voren de benodigde werkbladen worden uitgeprint of materialen worden klaargelegd.

De onderwerpen van de projecten zijn: dierenrijk, Egypte, eigen onderwerp, Energie, geschiedenis (tien tijdvakken), heelal, Hellas, hersenen, menselijk lichaam, muziek, natuurverschijnselen, oceanen, recht, tropische regenwouden en wereldwonderen.

De onderwerpen van de modules zijn onder andere:
-Onderbouw: bomen, boten, groente en fruit, kleuren, reptielen, skelet, tuinvogels, vulkanen, zonnestelsel, vouwen en zand
-Middenbouw/bovenbouw: beroepen, dinosauriërs, escaperoom ontwerpen, fantasieverhaal schrijven, filosofie, infographic dier, knikkerbaan, lapbook land, leren leren, op-art en schaken.

 

Mocht je interesse hebben om als onderwijsontwikkelaar bij Briljant Onderwijs te werken, dan kun je een open sollicitatie sturen naar info@briljantonderwijs.nl.